STRONA
GŁÓWNA

PLAN LEKCJI /
ZASTĘPSTWA
DLA
GIMNAZJALISTÓW

HISTORIA
SZKOŁY
Struktura szkoły
Dokumenty szkolne
Projekty unijne
Egzaminy
maruralne/zawodowe
Zajecia pozalekcyjne
Partnerzy
Archiwum
Przetarg
Erasmus
Power
Mistrzostwa Polskiego Czerwonego Krzyża


Dnia 13 kwietnia odbyły się w Pabianicach V rejonowe Mistrzostwa Pierwszej Pomocy Polskiego Czerwonego Krzyża. Zespół Szkół nr 1 reprezentował zespół w składzie: Robert Hanc (kapitan zespołu), Maciej Demrych, Adam Wnuk, Szymon Klatt i Kacper Bartosik. Mistrzostwa obejmowały część teoretyczną w postaci testu oraz część praktyczną, składającą się z szeregu scenek- pozoracji zorganizowanych w formie stacji. Część teoretyczna (test) składał się z pytań dotyczących wiedzy z Międzynarodowego Prawa Humanitarnego, wiedzy o Ruchu oraz z zakresu pierwszej pomocy. Na stacjach zawodnicy mieli za zadanie wykonać czynności ratownicze w różnego rodzaju sytuacjach życia codziennego i wypadkach stwarzających zagrożenie życia i zdrowia.

Zespół Szkół nr 1 im. Jana Kilińskiego w Pabianicach
ul. Piotra Skargi 21
95-200 Pabianice
tel. 42 215 41 73
e-mail: sekretariat@mechanik.edu.pl

stat4u