STRONA
GŁÓWNA

PLAN LEKCJI /
ZASTĘPSTWA
DLA
GIMNAZJALISTÓW

HISTORIA
SZKOŁY
Struktura szkoły
Dokumenty szkolne
Projekty unijne
Egzaminy
maruralne/zawodowe
Zajecia pozalekcyjne
Partnerzy
Archiwum
Przetarg
Erasmus
Power
Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej


9 marca odbyły się w strażnicy OSP-Pabianice przy ul. Jutrzkowickiej w Pabianicach miejskie eliminacje do Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej. Wzorem lat ubiegłych w Turnieju tym uczestniczyli również uczniowie Zespołu Szkół nr 1 w składzie: Maciej Demrych, Robert Hanc i Adam Wnuk. Uczniowie ZS nr 1 zdobyli I miejsce w kategorii szkół ponadgimnazjalnych oraz trzy pierwsze miejsca w kategorii indywidualnej: I miejsce-Robert Hanc,II miejsce-Maciej Demrych i III miejsce-Adam Wnuk.

Zespół Szkół nr 1 im. Jana Kilińskiego w Pabianicach
ul. Piotra Skargi 21
95-200 Pabianice
tel. 42 215 41 73
e-mail: sekretariat@mechanik.edu.pl

stat4u