STRONA
GŁÓWNA

PLAN LEKCJI /
ZASTĘPSTWA
DLA
GIMNAZJALISTÓW

HISTORIA
SZKOŁY
Struktura szkoły
Dokumenty szkolne
Projekty unijne
Egzaminy
maruralne/zawodowe
Zajecia pozalekcyjne
Partnerzy
Archiwum
Przetarg
Erasmus
Power

Dla gimnazjalisty

Więcej informacji
W roku szkolnym 2018/2019 proponujemy następujące kierunki kształcenia:

- Technikum:

Technik pojazdów samochodowych (311513)

Technik mechanik (311504)

Technik mechatronik (311410)

Technik budownictwa (311204)

Technik automatyk (311909)- Branżowa Szkoła I stopnia:

Mechanik pojazdów samochodowych (723103)

Kierowca mechanik (832201)

Blacharz samochodowy (721306)

Lakiernik (713201)

Mechatronik (742118)

Operator obrabiarek skrawających (722307)

Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie (712905)

Monter sieci i instalacji sanitarnych (712618)

Stolarz (752205)

Fryzjer (514101)

Cukiernik (751201)

Piekarz (751204)

Sprzedawca (522301)

Tapicer (753402)

Kucharz (512001)

- Liceum Ogólnokształcące

- Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych


Zespół Szkół nr 1 im. Jana Kilińskiego w Pabianicach
ul. Piotra Skargi 21
95-200 Pabianice
tel. 42 215 41 73
e-mail: sekretariat@mechanik.edu.pl

stat4u