NOWOŚĆ  #TECHNIK MECHATRONIK (Z INNOWACJĄ )     #TECHNIK MECHATRONIK #TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH     #TECHNIK MECHANIK (OBRABIARKI )    #TECHNIK BUDOWNICTWA

STRONA
GŁÓWNA

PLAN LEKCJI /
ZASTĘPSTWA
REKRUTACJA
HISTORIA
SZKOŁYStruktura szkoły
Dokumenty szkolne
Projekty unijne
Egzaminy
maruralne/zawodowe
Zajecia pozalekcyjne
Partnerzy
Archiwum
Przetarg
Erasmus
Power
E-Lerning
ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 W PABIANICACH
Dokumenty szkolne

Statut Zespołu Szkół nr 1 im. Jana Kilińskiego w Pabianicach

Wykaz podręczników dla uczniów po Gimnazium

Wykaz podręczników dla uczniów po Szkole Podstawowej

Regulamin uczniowski

Harmonogram zebrań z rodzicami/opiekunami prawnymi w roku szkolnym 2018/2019

Szkolny zestaw programów nauczania 2019/2020

Program wychowawczo-profilaktyczny 2018-2019

Regulamin Rady Pedagogicznej

Regulamin E-dziennika

Uchwały

Prawo oświatowe

Procedury reagowania w przypadku wystapienia wewnetrznych i zewnetrznych zagrozen fizycznych w szkole

zagrozenia i zalecane dzialania profilaktyczne w zakresie bezpieczenstwa fizycznego i cyfrowegouczniow

Infolinia dla młodzieży nr 116 111

Ubezpieczenie:

Informacja na temat sposobu zgłaszania szkody

OGÓLNE WA RUNKI UBEZPIECZENIA EDU PLUS

Formularz zgłoszenia szkody

ZAKRES OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ: OPCJA PODSTAWOWA PLUS

RODO:

Tomasz Więckowski - Inspektor Danych Osobowych
Synergia
Numer telefonu 693337954
adres e-mail; iod2@synergiaconulting.pl
Klauzula informacyjna Oswiata_IOD TW


Zespół Szkół nr 1 im. Jana Kilińskiego w Pabianicach
ul. Piotra Skargi 21
95-200 Pabianice
tel. 42 215 41 73
e-mail: sekretariat@mechanik.edu.pl

stat4u