STRONA
GŁÓWNA

PLAN LEKCJI /
ZASTĘPSTWA
DLA
GIMNAZJALISTÓW

HISTORIA
SZKOŁY
Struktura szkoły
Dokumenty szkolne
Projekty unijne
Egzaminy
maruralne/zawodowe
Zajecia pozalekcyjne
Partnerzy
Archiwum
Przetarg
Erasmus
Power
MIELE w „Mechaniku”
Zespół Szkół nr 1 im. Jana Kilińskiego podpisał 14 marca porozumienie o wzajemnej współpracy i umowę patronacką z firmą MIELE AGD, która buduje w Ksawerowie nowy zakład produkcyjny.


W umowach obie strony wyrażają chęć wzajemnej współpracy w zakresie kreowania nowoczesnego wizerunku szkolnictwa zawodowego i nowoczesnych technologii oraz podejmowania wspólnych inicjatyw w zakresie działalności edukacyjnej, doradczej i promocyjnej. Szkoła i Miele pracują też nad wypracowaniem wspólnego długofalowego programu, który pozwoli na kształcenie uczniów w poszukiwanych zarówno przez firmę Miele ,jak i inne przedsiębiorstwa kwalifikacjach. Są to: technik mechanik (użytkowanie obrabiarek skrawających CNC, montaż i obsługa maszyn i urządzeń), technik mechatronik (projektowanie, programowanie i eksploatacja urządzeń i systemów mechatronicznych), technik automatyk oraz mechatronik i operator obrabiarek skrawających (szkoła branżowa). Wszystko ma się odbywać w ramach tworzonych klas patronackich, które będą realizować kształcenie dualne w oparciu o bazę dydaktyczną szkoły i praktykę zawodową realizowaną z wykorzystaniem potencjału technicznego firmy MIELE. Umowy w środę w sali kinowej ZS nr 1 zostały podpisane przez członków Zarządu MIELE Technika, czyli prezesa Grzegorza Wolskiego dr. Thorstena Stormera (prokurent) i Svena Schumachera (prokurent) oraz wicestarostę Roberta Jakubowskiego i dyrektora szkoły Pawła Szałeckiego. W spotkaniu uczestniczyła też Małgorzata Grzesiak-Cieślak, dyrektor biura Senatora RP Macieja Łuczaka, który wspierał szkołę w kontaktach z przedstawicielami firmy MIELE.

Zespół Szkół nr 1 im. Jana Kilińskiego w Pabianicach
ul. Piotra Skargi 21
95-200 Pabianice
tel. 42 215 41 73
e-mail: sekretariat@mechanik.edu.pl

stat4u